Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

 

INTENCJE STAŁE


 1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą
 2. (Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)
 3. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców
 4. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM
 5. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:
 6. Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:
  • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
  • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
  • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

 

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

 

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

 

intencjezacheusz@gmail.com

 

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy o łaskę wiary, nawrócenia dla Marka oraz o powrót do żony. (23.05.2023-23.06.2023)
 • O pomyślne zdanie egzaminów dla Tomka. (23.05.2023-23.06.2023)
 • Prosimy o pomyślne rozwiązanie problemów w pracy, o siły, zdrowie, spokój duszy i radość życia dla Moniki. (08.05.2023-08.06.2023)
 • Prosimy o uwolnienie Renaty, Mileny, Piotra, Mateusza od nieprzyjaciela. (07.05.2023-07.06.2023)
 • Prosimy o wsparcie modlitewne dla Agnieszki, aby poznała żywego Jezusa, otworzyła serce na Jego działanie, przezwyciężyła chorobę i znalazła dobrą pracę. (03.05.2023-03.06.2023)
 • Prosimy o zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci Bartusia i Karolinki oraz o miłość i głęboką wiarę dla ich rodziców. (03.05.2023-03.06.2023)
 • Prosimy o modlitwę w intencji uzdrowienia oczu z poważnej wady wzroku, cienkich, przecierających się siatkówek, wylewów krwi do ciała szklistego, stanów zapalnych dla Dominiki. (01.05.2023-01.06.2023)
 • Prosimy w intencji zmarłych rodziców: Bogdana i Jadwigi Błachut o potrzebne dla nich łaski. (29.04.2023-29.05.2023)
 • Modlimy się o ratunek i szybką pomoc oraz opiekę Matki Bożej dla księdza Bogusława. (27.04.2023-27.05.2023)
 • Modlimy się za Dariusza o cud jego uzdrowienia z nowotworu złośliwego z przerzutami oraz o łaskę siły i ufność w Boże Miłosierdzie dla jego żony i córeczek. (27.04.2023-27.05.2024)
 • Prosimy o modlitwę  w intencji uzdrowienia Jana z bólów kości i gorączki, o prowadzenie w leczeniu.
  W intencji rozwiązania problemów w pracy i znalezienia nowej pracy dla Grażyny, uzdrowienia z nadciśnienia i stanów zapalnych, siły do życia i potrzebne łaski. O rozwiązanie problemów z sąsiedztwa. (24.04.2023-24.05.2023)
 • Modlimy się w intencji Artura o uleczenie go z guza i wszystkich ukrytych chorób.
  O łaskę uzdrowienia Jadwigi z bólów głowy, kręgosłupa, nadciśnienia tętniczego oraz z ogólnego osłabienia organizmu.
  Prosimy o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, Twoją opiekę nad Jadwigą, Arturem, Anthonym-Michaelem oraz nad naszym domem, prosimy o łaskę pracy, o wyjście z kłopotów finansowych oraz o pozytywne załatwienie spraw urzędowych. (21.04.2023-21.05.2023)
 • Modlimy się w intencji inicjatywy „Czas z Bogiem” w Parafii św. Floriana w Chorzowie 21/22.04 o dar Ducha Świętego dla Parafii. (19.04.2023-19.05.2023)
 • Modlimy się w intencji pewnej kobiety o łaskę silnej wiary i nadziei, o doświadczenie Miłości Bożej, przemianę serca, głębokie nawrócenie, uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie od wszelkiego zła, odnalezienie sensu i celu w życiu, a także o dary Ducha Św. (15.04.2023-15.05.2023)
 • Modlimy się w intencji rozwodzącego się małżeństwa. O spokojne życie dla kobiety i zakończenie przemocy w jej życiu. O błogosławieństwo dla ich małego dziecka. (14.04.2023-14.05.2023)
 • Modlimy się w intencji męża Wojciecha o uzdrowienie z choroby. (11.04.2023-11.05.2023)
 • Modlimy się w intencji dwóch rodzin o Bożą ingerencję. (11.04.2023-11.05.2023)
 • Modlimy się w intencji Kingi o natchnienia Boże, wybór właściwej drogi.
  W intencji Marka chorego na depresję o siłę do walki z choroba dla niego i jego rodziny.
  W intencji Małgorzaty i jej rodziny. (10.04.2023-10.05.2023)
 • Dobry Boże proszę w intencji uzdrowienia mnie z depresji, natarczywych myśli o wyrządzeniu krzywdy sobie i innym. Najświętsza Maryjo wypraszaj u swojego Syna siły potrzebne w walce z chorobą dla całej rodziny. Alina (28.03.2023-28.04.2023)
 • O uzdrowienie mamy Urszuli z choroby nowotworowej, o skuteczny i łagodny przebieg radioterapii o szybkie ustąpienie negatywnych skutków chemioterapii. O zdrowie i siły dla taty Zenona. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, zdrowie dla rodziców. Izabela  (28.03.2023-28.04.2023)
 • O uwolnienie od obżarstwa, nadmiernego zajezdnia stresu oraz wytrwanie w wolności od słodyczy. Izabela (28.03.2023-28.04.2023)
 • O ufność w Boga i łaskę życia w prawdzie dla Pauliny. (28.03.2023-28.04.2023)
 • W intencji uzdrowienia i uwolnienia Bronisława oraz czasu na nadrobienie straconych lat w rodzinie. (02.04.2023-02.05.2023)
 • O prawdziwą pomoc dla ofiar przemocy. (03.04.2023-03.05.2023)
 • Modlimy się w intencji Stasia, o uzdrowienie z glejaka i siłę wiary dla jego rodziców (27.03.2023-27.04.2023)
 • W intencji trudności małżeńskich, by szybko się zakończyły, o bożą sprawiedliwość i najlepsze rozwiązanie dla dziecka (27.03.2023-27.04.2023)
 • Prosimy w intencji pewnej sąsiadki o łaskę nawrócenia (27.03.2023-27.04.2023)
 • Modlimy się o łaskę zdrowia dla Artura, o uleczenie go z guza i wszystkich ukrytych chorób.
  Modlimy się o łaskę uzdrowienia Jadwigi z bólów głowy, kręgosłupa, nadciśnienia tętniczego oraz z ogólnego osłabienia organizmu.
  Prosimy o zdrowie dla Antosia. (27.03.2023-27.04.2023)
 • Prosimy o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę nad Jadwigą, Arturem, Anthonym-Michaelem oraz nad ich domem, prosimy o łaskę pracy, o wyjście z kłopotów finansowych oraz o pozytywne załatwienie spraw urzędowych (26.03.2023-26.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę w intencji uzdrowienia oczu z poważnej wady wzroku, cienkich, przecierających się siatkówek, wylewów krwi do ciała szklistego, stanów zapalnych dla Dominiki. (25.03.2023-25.04.2023)
 • Modlimy się, aby Pan głęboko uzdrowił każdą ranę serca Jany swoją miłością, aby całym sercem poznała Jego bezwarunkową miłość. Janę wiele lat po nawróceniu bardzo boleśnie dręczyły głęboko zakorzenione winy i ciemność, nieważne jak bardzo starała się żyć z Bogiem, prawie nie może się modlić, to jest jak nieprzeniknione ściana w jej sercu. (22.03.2023-22.04.2023)
 • Proszę o modlitwę w intencji dziecka nienarodzonego, któremu lekarz nie dał szans na przeżycie i skierował na zabieg. Drugi lekarz dał cień nadziei, że się rozwinie. Proszę o modlitwę za dziecko i rodziców za cud narodzin i uzdrowienia oraz wszelkie potrzebne łaski. (21.03.2023)
 • Prosimy w intencji uzdrowienia chorej nogi i powrotu do pełnej sprawności dla Rozi (19.03.2023 - 19.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę o uzdrowienie Marty i Ewy (19.03.2023-19.04.2023)
 • Prosimy o pomoc Boga i aniołów, oraz o siły i pokój w trudnej sprawie dla Piotra (17.03.2023-17.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę o uwolnienie umysłu i uzdrowienie z pokus (17.03.2023-17.04.2023)
 • Modlimy się o powrót do zdrowia dla Jadwigi (17.03.2023-17.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę za malutką dziewczynkę. Urodziła się bez fragmentu mózgu w wyniku wylewu krwi do mózgu w trakcie ciąży. Rodzice są zrozpaczeni, a lekarze nie dają jasnych informacji. Modlimy się o cud dla tej dziewczynki (15.03.2023-15.04.2023)
 • W intencji Małgorzaty o łaskę przejrzenia (12.03.2023-12.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę w intencji Małgorzaty, Krzysztofa, Gabriela i Katarzyny o zdrowie i potrzebne łaski dla nich (11.03.2023-11.04.2023)
 • Prosimy o naprawdę nowe i szczęśliwe życie, o pełne uzdrowienie i uleczenie też wszystkich skutków choroby. Też za innych, zwłaszcza zmarłych: Pawła, Krzysztofa, ojca Anki i żywych: Beatę z rodziną, Ankę z Mamą. Też za sprawy bieżące i ludzi z mojego życia i za to, co się dzieje (09.03.2023-09-04.2023)
 • Prosimy o pomoc i modlitwę za szefa w pracy mojego męża, aby on już nie dręczył i poniżał, oby Bóg zatrzymał go gdy rzuca obelgi i żeby Bóg zesłał aniołów, które pomogą w pracy mojemu mężowi (09.03.2023-09.04.2023)
 • Prosimy o modlitwę o pełne uwolnienie dla Jarka (03.03.2023-03.04.2023)
 • Modlimy się o pomyślne zakończenie trudnej sytuacji w pracy Agnieszki, załatwienie wszystkich formalności w związku z przejściem na poprzedni dział, o ustanie zachowań mobbingowych (25.02.2023-25.03.2023)
 • Prosimy w intencji Szymona o uzdrowienie z sepsy i zapalenia opon mózgowych (młody człowiek leży na OIOM-ie) (22.02.2023 – 23.02.2023)
 • Prosimy w intencji otwartości serca na nowe spojrzenie i nowe życie i wyjścia z utrapienia (21.02.2023 – 23.02.2023)
 • Prosimy w intencji znalezienia dobrego męża (20.02.2023 – 23.02.2023)
 • Prosimy o dobre relacje z nowym sąsiadem z bloku (13.02.2023 – 23.02.2023)
 • Prosimy w intencji Mateusza w o realizację bożego powołania, wartościowej, rozwijającej pracy, znalezienie prawdziwej miłości i przyjaciół, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów na polu prywatnym i zawodowym. O dar radości, dojrzałości, roztropności i gorliwości w wypełnieniu obowiązków. (13.02.2023)
 • Prosimy o modlitwę w intencji uzdrowienia oczu z poważnej wady wzroku i cienkich siatkówek dla Dominiki (11.02.2023-13.02.2023)
 • Prosimy w intencji szybkiego zakończenia spraw sądowych, spokój dla rozwoju dziecka, wzrostu świadomości, szukania pomocy w psychoterapii i odnalezienia zagubionej K. (11.02.2023-13.02.2023)
 • Prosimy o świadomość czynienia krzywdy w rodzinach i łaskę uzdrowienia relacji (31.01.2023)
 • Prosimy w intencji Marka i Nikoli o ich nawrócenie i wyjście z Sekty. (25.01.2023 – 31.01.2023)
 • Prosimy o cud uzdrowienia niewydolnych nerek małego Stasia. (25.01.2023 – 31.01.2023)
 • Prosimy o Miłość i jedność w malzenstwie Basi oraz łaskę dobrego wychowania dzieci i przekazania im wiary w Boga jedynego i miłości do Niego. (25.01.2023 – 31.01.2023)
 • Prosimy w intencji Hanny o ufność w Boży plan, umocnienia w wierze, oraz uzdrowienie z depresji i zaburzeń lękowych. Znalezienie nowej pracy i radości z życia (23.01.2023)
 • W intencji Grzegorza o uzdrowienie jego kręgosłupa uniknięcie operacji i powrót do pełnej sprawności (23.01.2023)
 • Prosimy w intencji Pawła o łaskę sakramentu pojednania i pełną ufność w Boże miłosierdzie (03.01.2023)
 • Prosimy w intencji Anety z Wrocławia u której w Grudniu przy cesarskim cieciu wykryto raka aby dobry Bóg uzdrowi Ją i w tym trudnym czasie dał dużo swej miłości.(02.01.2023 – 03.01.2023)