NASZA HISTORIA


Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” została oficjalnie powołana do istnienia dnia 10 października 2011 roku. Dzień później, oddzielnym pismem o. Prowincjał Ezdrasz Biesok OFM udzielił o. Efraimowi Kostrzewie OFM nominacji na kierownika Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”. Jednak historia jej powstawania sięga roku 2003, kiedy to grupa młodych osób pragnąc żywej wspólnoty ewangelizacyjnej zaczęła spotykać się po domach, by modlić się i wspólnie dzielić Słowem Bożym.

Lata 2008-2009 okazały się pierwszym przełomem, kiedy to opiekunem grupy młodych chętnych ludzi został o. Wit Chlondowski OFM, a wspólnota zaczęła spotykać się w kościele św. Krzyża. W sierpniu 2009 roku opiekę przejął o. Efraim Kostrzewa OFM. W tym też roku pojawiła się nazwa: Wspólnota modlitewna i charyzmatyczna „Zacheusz”.

Dnia 3 marca 2011 roku o. Prowincjał Ezdrasz Biesok OFM odwiedził cieszyński klasztor. Wtedy też udzielił wspólnocie ustne błogosławieństwo na wejście wspólnoty w struktury Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce. Dnia 26 lipca tego samego roku Wspólnota „Zacheusz” podpisała współpracę ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, stając się tym samym jedną z przeszło trzydziestu Szkół Ewangelizacji w Polsce, i jedną z przeszło dwóch tysięcy na całym świecie. Od tego czasu Wspólnota zaczęła funkcjonować pod oficjalna nazwą: Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”.

CHARYZMAT

Celem i misją Wspólnoty Zacheusz jest pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje, kursy, czuwania, szkoły i misje. Pragnieniem jest głoszenie żywego Jezusa, który zmartwychwstał, żyje i działa poprzez swojego Ducha. Dlatego Wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda. Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i w różnym wieku – są zarówno osoby młodsze i starsze jak i małżeństwa z dziećmi.

Celem Szkoły Nowej Ewangelizacji Zacheusz jest bezpośrednia ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz formacja formatorów ewangelizatorów (liderów) zgodnie z Projektem Pastoralnym Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA).

STRUKTURA

Dyrektor

Na czele Wspólnoty i SNE Zacheusz stoi dyrektor. Funkcja dyrektora jest powierzana przez Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP W Polsce jednemu z braci Prowincji. Funkcja ta nie jest kadencyjna.

W poszczególnych lokalnych Wspólnotach odpowiedzialnymi są kapłani, którzy są lokalnymi pasterzami wraz z liderami świeckimi. Pasterz odpowiada za kierunek formacji Wspólnoty, podejmowane przez nią zaangażowania i reprezentowanie Wspólnotę na zewnątrz.

Wspólnoty główne i wspólnoty filie

Wspólnoty dzielą się na wspólnoty główne i wspólnoty filie. Wspólnoty główne to te, które posiadają rozwinięte struktury formacyjne, diakonie i odpowiednią liczbę członków (minimum 60).

Wspólnoty filie to te, które powstały dzięki ewangelizacji wspólnot głównych. Są one niezależne, jednak korzystają częściowo z formacji wspólnot głównych (najczęściej przyjeżdżają na 1-2 spotkania w miesiącu do wspólnoty centralnej). Dzięki temu zarówno uczą się już ewangelizowania w swojej wspólnocie, a równocześnie posiadają przestrzeń formacji we wspólnocie głównej. Dążymy do tego, by wspólnoty filie posiadały minimum 25 członków.

Wspólnoty główne wspierają wspólnoty filie również przez oddelegowanie 1-3 animatorów, którzy regularnie uczestniczą we wspólnotach filii. Ta pomoc trwa od roku do dwóch.

 

Liderzy i odpowiedzialni

Lider (wg potrzeby także zastępca) wybierani są na 2 letnią kadencję (ewentualnie przedłużoną jeszcze o jeden rok). W pierwszym etapie głosowania (głos posiadają tylko kandydaci i członkowie wspólnoty) może zostać zgłoszony każdy z kandydatów i członków. Na drodze tajnego głosowania wyłania się kilku (standardowo 3) kandydatów z największą ilością głosów. Te kandydatury zostają następnie zatwierdzenie przez pasterza. Spośród nich zostaje wylosowany lider (w losowaniu bierze udział także los „Jezus Chrystus” – jego wylosowanie powoduje powtórzenie całej procedury). Do kompetencji lidera należy dbanie o spotkania we wspólnocie i doglądanie formacji. Generalnie koordynuje on pracę odpowiedzialnych za poszczególne działania we wspólnocie.

W kierowaniu wspólnotą pasterzowi i liderowi pomaga grupa odpowiedzialnych. Tworzą ją osoby odpowiedzialne za poszczególne diakonie i działania wspólnoty. Grupa odpowiedzialnych spotyka się regularnie wraz z pasterzem i liderami w celu omówienia bieżących zaangażowani i działań wspólnoty. Do grupy odpowiedzialnych powołuje pasterz w porozumieniu z liderem.

 

Inne Wspólnoty zaangażowane w SNE

Jako SNE współpracujemy z innymi Wspólnotami. Dajemy możliwość wejścia we współpracę Wspólnotom, które mają własną formację, a chcą korzystać z kursów i posługiwać w SNE Zacheusz.