FORMACJA

Nasza formacja opiera się na otwartych spotkaniach formacyjnych, formacji w małych grupach, kręgach małżeńskich lub domach modlitwy, kursach SNE oraz osobistej adoracji.

Spotkania otwarte

Odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00.

Plan spotkań w miesiącu:
I czwartek - MSZA ŚWIĘTA
II czwartek - SPOTKANIE Z KONFERENCJĄ
III czwartek - UWIELBIENIE
IV czwartek - SPOTKANIE Z KONFERENCJĄ

Spotkania w małych grupach

Odbywają się raz w miesiącu w ustalonym terminie przez daną grupkę.


Etapy formacji

Formacja dzieli się na trzy etapy:
1. Sympatyk – formacja początkowa
2. Kandydat – formacja do Przymierza
3. Członek – formacja stała

Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. można przez całe życie być sympatykiem wspólnoty).

Kręgi małżeńskie / Domy Modlitwy

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w ustalonym terminie przez daną grupę.

To dwa bliźniacze rodzaje spotkań domowych. Różne się one jedynie tym, że w Kręgach uczestnikami są małżonkowie, natomiast Domy Modlitwy są otwarte dla wszystkich. Spotkania Kręgów i Domów polegają na wspólnej modlitwie, wspólnocie braci i sióstr, dzieleniu się Słowem Bożym i otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Powstają tam, gdzie osoby chcą formować się w SNE Zacheusz, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach otwartych Wspólnoty. Poza formacją w Kręgach i Domach zachęcamy do zaangażowania się w życie Wspólnoty przez uczestnictwo w kursach i rekolekcjach.

Kursy SNE

SNE to skrót od nazwy SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI.

Szkoła – gdyż jest to miejsce, w którym otrzymuje się wiedzę i doświadczenie. Natomiast czym jest nowa ewangelizacja? Powtarzając za Janem Pawłem II,  to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach  i nowa w środkach wyrazu:

NOWA W ZAPALE - czyli zrodzona z zapału powstałego na skutek osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, które powoduje pragnienie by i inne osoby mogły doświadczyć osobiście żywej relacji z Bogiem,

NOWA W METODACH - polegająca na głoszeniu Kerygmatu – czyli Boga, który kocha pomimo grzechów i słabości, który z miłości do mnie i do Ciebie posłał Swojego Syna, aby nas zbawić, poprzez swoją śmierć i Zmartwychwstanie, a także posyła nam Swojego Świętego Ducha, abyśmy mogli doświadczać na nowo owoców odkupienia we wspólnocie Kościoła,

NOWA W ŚRODKACH - oznacza przekazywanie Kerygmatu w sposób zrozumiały dla każdej osoby. Nowe środki to także wykorzystywanie rozmaitych form takich jak np. świadectwo czy pantomima, które pozwalają głębiej przeżyć przekazywane prawdy.

W SNE formujemy się poprzez kursy. Mamy 3 Etapy formacji, a w każdym z nich 7 kursów.

Chcesz dowiedzieć się więcej: